Nemiň požehnanie

Nemiň požehnanie

„Blahoslavený (šťastný, radostný) človek, čo si ustavične [bez ohľadu na okolnosti] zachováva bázeň [Hospodinovu], ale kto si zatvrdzuje srdce, dostane sa do nešťastia.“ (PRISLOVIA 28:13, SEB)

Boh k nám môže rozprávať rôznymi spôsobmi, ale ak zatvrdíme svoje srdcia a odmietneme poslúchnuť to, čo nám hovorí, minieme požehnanie, ktoré nám chce dať. Pamätám sa na obdobie, keď sa každá maličkosť, ktorú Boh chcel, aby som urobila, alebo aj všetko čo nechcel, aby som urobila, stala bojom medzi nami. Trvalo to niekoľko dní, týždňov, mesiacov a niekedy aj rokov, kedy so mnou Boh jednal, kým som konečne prijala skutočnosť, že On nezmení svoj názor na to, čo odo mňa žiada.

Keď som sa nakoniec poddala Jeho ceste, vždy, vždy začali veci fungovať spôsobom, ktorý ma požehnal oveľa viac, ako som si vedela predstaviť. Keby som len jednoducho urobila to, o čo ma Boh požiadal hneď prvýkrát, ušetrila by som si veľa problémov.

Väčšina z nás je tvrdohlavá a má zaužívané svoje spôsoby, aj keď nefungujú. Môžeme sa však naučiť byť nežní k Bohu a byť citliví na Jeho hlas a na vedenie Jeho Ducha. Náš duch je stvorený na komunikáciu s Bohom. Boh rozpráva prostredníctvom našej intuície a aj nášho svedomia, aby nás ušetril problémov a povedal nám, čo je správne a čo je nesprávne. Potom nám skrze Ducha Svätého pomôže urobiť to, čo je správne. Povzbudzujem vás dnes, aby ste sa odvrátili od akejkoľvek tvrdohlavosti, ktorú máte voči Bohu a kráčali s Ním s citlivým srdcom, ktoré sa snaží počuť a poslúchať Jeho hlas.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Lepšie je kráčať po Božích cestách, ako po svojich vlastných.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon