Neustále hľadaj Boha

Neustále hľadaj Boha

„Vtedy prišli poslovia a oznámili Jozafatovi a riekli: Prišlo proti tebe veľké množstvo zo zámoria, zo Sýrie, a hľa, sú v Chacecon-támare, ktoré je En-gedi. A Jozafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. (2.KRONIK 20:2-3)

Keď kráľ Jozafát potreboval počuť od Boha, vyhlásil pôst po celom svojom Judskom kráľovstve. Všetci ľudia sa zhromaždili aby hľadali Pána, aby im pomohol a celým srdcom po Ňom túžili.

Jozafát vyhlásil pôst aby preukázal svoju úprimnosť voči Bohu a ukázal, že Ho potrebuje. Ak potrebujete počuť od Boha, rozhodnite sa vynechať niekoľko jedál a venujte čas hľadaniu Boha. Nie je zlý nápad tráviť čas s Bohom namiesto pozerania televízie, ani tráviť niekoľko večerov doma hľadaním Boha namiesto toho, aby ste išli s priateľmi a pýtali si od nich rady alebo počúvali ich názory.

Niektorí ľudia hľadajú Boha úprimne iba ak majú problémy, ale my Ho musíme hľadať intenzívne celý čas. Boh ma raz ohromil tým, keď povedal, že dôvod prečo toľko ľudí má tak veľa problémov je ten, že Ho hľadajú jedine vtedy, keď majú ťažkosti. Ukázal mi, že keby odstránil problémy niektorých ľudí, už by Ho vôbec nehľadali. Povedal: „Hľadajte ma, ako by ste boli neustále zúfalí a potom sa nebudete cítiť tak často zúfalo v reálnom živote.“ Myslím, že je to dobrá rada a odporúčam vám, aby ste sa ňou riadili každý deň.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nečakaj až kým budeš v problémoch aby si hľadal Boha, hľadaj Ho neustále.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon