Nič iné neuspokojí

Nič iné neuspokojí

„Svojou dušou túžim po tebe [Pane], áno, svojím duchom v sebe ťa hľadám za skorého rána…“ (IZAIÁŠ 26:9)

Vo svete je jednoduché plniť naše uši všetkými druhmi vecí, ktoré utlmia Boží hlas a potlačia ho ďaleko, ďaleko do úzadia nášho života. Avšak, pre každú osobu nastane deň, kedy všetko ostatné pominie a ostane len Boh. Všetko ostatné v živote pominie a keď sa to stane, Boh tam bude stále.

Biblia učí, že to, čo je známe o Bohu je zrejmé každému, pretože On zjavil sám seba ľudstvu (pozri Rimanom 1:19-21). Každá osoba sa jedného dňa postaví pred Neho a bude sa zodpovedať za svoj život (pozri Rimanom 14:12, SSV). Keď ľudia nechcú slúžiť Bohu svojimi životmi, keď chcú ísť svojou vlastnou cestou, nájdu si spôsob, ako sa skrývať a ignorovať toto inštinktívne poznanie ich Stvoriteľa, ktorý s nimi chce rozprávať, a viesť ich cestou, akou by mali kráčať.

Pravdou je, že či už sa ľudia snažia skryť pred Bohom alebo nie, nič nemôže uspokojiť našu túžbu po Ňom, okrem spoločenstva s Ním. Aj keď sa Ho ľudia snažia ignorovať, hlboko vo vnútri by radi počuli Jeho hlas.

Povzbudzujem vás, aby ste uspokojili svoju túžbu po Bohu tým, že s Ním budete tráviť čas, budete sedieť v Jeho prítomnosti a budete počúvať Jeho hlas.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ži svoj život takým spôsobom, aby si nemal strach alebo obavy z toho, že budeš stáť pred Bohom, keď tvoj život tu na zemi skončí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon