Niekedy potrebuješ len stáť

Niekedy potrebuješ len stáť

„A všetci synovia Júdovi stáli pred Hospodinom, aj ich drobné deti, ich ženy a ich synovia.“ (2.PARPALYPOMENOM 20:13)

Obzvlášť sa mi páči tento verš pre dnešok a skutočnosť, že pred Bohom stál celý národ. Môžete vidieť, že v Božej ekonomike je státie vo viere skutkom. Nie je to, samozrejme, fyzická činnosť, ale je to duchovná činnosť. Častokrát v živote robíme prirodzené skutky a málo, alebo dokonca nič nerobíme duchovne. Ak sa však vytrénujeme k tomu, aby sme stíchli a čakali na Pána, zapájame sa do mocnej duchovnej činnosti. Naša ochota byť ticho a stáť hovorí Pánovi: „Budem na Teba čakať, kým s touto situáciou niečo neurobíš. Medzitým, kým budem čakať na Teba, budem v pokoji a budem si užívať svoj život.“

Obyvatelia Judska, ktorí stáli pred Bohom, mali všetky dôvody, aby sa pokúsili niečo urobiť – urobiť čokoľvek namiesto státia na mieste. Tvárou v tvár drvivej sile, ktorá na nich prichádzala a hrozila zničením krajiny a ich zotročením, museli byť v pokušení vzbúriť sa alebo sa začať aspoň brániť. Ale oni to neurobili. Jednoducho len stáli na mieste a čakali na Boha a On ich zázračne vyslobodil.

Čakanie na Boha prináša silu (pozri Izaiáš 40:31). Možno aj my budeme potrebovať silu, ktorú môžeme získať len počas čakania, aby sme mohli urobiť to, čo nám Boh hovorí, keď nám dáva nasmerovanie. Tí, ktorí čakajú na Pána, počujú Jeho hlas, dostávajú odpovede, dostávajú pokyny a získavajú silu poslúchať Ho, keď k ním rozpráva.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Stáť v tichosti pred Bohom je viera prejavená v skutku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon