Niekto sa za teba modlí

Niekto sa za teba modlí

„Ja prosím za nich…“ (JÁN 17:9)

Vieme, že Ježiš sa za nás modlí. V Lukášovi 22:32 hovorí Petrovi: „Ale ja som za teba prosil…“ V dnešnom verši o svojich učeníkoch hovorí: „Prosím za nich.“ Tiež v Jánovi 17, pokračuje a hovorí: „Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa,“ a to znamená, že aj ty a ja (v.20 SEB).

Čo robí príhovorca? Príhovorca sa modlí za ostatných a stojí v medzere, ktorá existuje medzi Bohom a jednotlivcom. Medzi nami a medzi Bohom je vždy priepasť. Inými slovami, nie sme takí svätí ako On, ale Ježiš je presne tam, stojí v medzere. Spája mňa a Boha alebo vás a Boha, aby sme mohli mať s Ním spoločenstvo, a aby mohol odpovedať na naše modlitby. Nie je úžasné vedieť, že kým budú naše srdcia v poriadku a budeme veriť v Ježiša, On sa postará a napraví každú nedokonalú vec, ktorú urobíme? Chcem, aby ste si predstavili Ježiša, ktorý vo vašom mene stojí pred Božím trónom a modlí sa za vás. Keď to urobíte, budete môcť veriť, že o vaše nedokonalosti je postarané skrze Jeho príhovor za vás.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ježiš sa za teba modlí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon