Nové srdce

Nové srdce

„A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela… A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.“ (EZECHIEL 36:26-27)

Vo verši pre dnešok je zasľúbenie, ktoré Boh povedal pred tisíckami rokov. Zasľúbenie, že príde deň, keď dá ľuďom nové srdcia a vloží do nich svojho Ducha. Keď Boh tieto slová povedal, ľudia žili pod Starou zmluvou, v čase pred Ježišovým narodením, smrťou a vzkriesením. V čase tejto Starej zmluvy nebol Duch Svätý s ľuďmi a prichádzal na nich len za špeciálnym účelom, ale nežil v ich srdciach.

Ty a ja žijeme v čase Novej zmluvy. V čase, o ktorom hovoril Boh skrze proroka Ezechiela, keď zasľúbil, že pošle svojho Ducha, aby žil v nás. Nikto sa nemohol znovu narodiť a stať sa príbytkom pre Božieho Ducha, kým Ježiš nezomrel a nevstal z mŕtvych. Teraz, keď prišiel, môžeme Ho prijať ako Pána a Spasiteľa a môžeme prijať Ducha Svätého do nášho srdca. Keď On žije v nás, môže s nami rozprávať, uschopní nás počuť Jeho hlas a dáva nám silu nasledovať to, čo nám hovorí. Povzbudzujem vás rozmýšľať o tomto úžasnom požehnaní, že ste boli vybratí, aby ste boli Božím domom. To znamená, že ste si s Bohom veľmi blízki a môžete očakávať, že s Ním budete mať úžasné spoločenstvo.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Si veľmi blízky Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon