Ovládaj svoj jazyk

Chráň si jazyk pre zlým a svoje pery od lživých rečí. – ŽALM 34:14

Dôležitým kľúčom k osláveniu Boha je ovládanie svojho jazyka. Žalm 50:23 hovorí: „Ten, kto obetuje chválu a vďaku, ma ctí…“
Čo by sa stalo, keby si denne odovzdával svoje ústa Bohu, aby len zbožné slová vychádzali z tvojich pier? Nehovorím len o chvále a ďakovaní Bohu v čase stíšenia, ani o prehlasovaní pozitívnych a povzbudzujúcich slov nad sebou. Zdravie tvojich vzťahov závisí od toho, ako rozprávaš s druhými a o druhých.

Žalm 34:14 hovorí: „Chráň si jazyk pre zlým a svoje pery od lživých rečí“. Klameš ostatným? Urážaš ich či hovoríš o nich zlé? Alebo hovoríš povzbudzujúce, život dávajúce slová, ktoré prinášajú radosť každému, koho stretneš?

Zasväť svoje ústa Bohu a používaj ich len na to, čo sa Mu páči – chvála a uctievanie, poučenie, povzbudenie a vzdávanie vďaky. Polož svoje ústa na oltár každé ráno. Dávaj Bohu svoje ústa modlením sa Jeho Slova: „Vytrhni ma z hriechov krvi, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť.“ (Žalm 51:16).

Modlitba

Pane, otvor mi ústa a moje pery Ťa budú chváliť a ďakovať Ti. Pomôž mi, aby moje slová prinášali radosť a život tým, ktorí sú okolo mňa a chválili a oslavovali Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon