Počúvaš Ho?

Počúvaš Ho?

„O ktorom by sme mali mnoho čo povedať, a to také, čo je ťažko vyložiť, pretože ste zleniveli [duchovnými]ušami počuť.“ (ŽIDOM 5:11)

Stretli ste sa už s niekým, kto kladie otázky, ale nikdy sa neobťažuje počúvať odpovede na svoje vlastné otázky? Je ťažké rozprávať sa s niekým takým. S niekým, kto nepočúva. Som si istá, že Boh sa nebude obťažovať a snažiť sa rozprávať s ľuďmi, ktorí majú taký istý prístup. Ak Ho nebudeme počúvať, nájde si niekoho, kto túži počuť čo On hovorí.

Židom 5:11 nás varuje, že ak Ho nebudeme počúvať, nenaučíme sa princípom požehnaného života. Vďaka našej ochote počúvať, náš sluch nebude otupený. Osoba s ochotou počúvať nie je osoba, ktorá počúva len vtedy, keď má problémy alebo potrebuje Božiu pomoc. Je to osoba, ktorá je ochotná počúvať čo On hovorí o všetkých aspektoch života.

Keď očakávame, že človek niečo povie, venujeme mu pozornosť, naše uši sú pripravené počuť jej hlas. To isté platí aj v našom vzťahu s Bohom. Mali by sme žiť každý deň v plnom očakávaní, že budeme počuť od Boha a načúvať Jeho hlasu.

Ježiš povedal, že ľudia majú uši na počutie, ale nepočujú a majú oči na pozeranie, ale nevidia (pozri Matúš 13:9-16). On nerozprával o fyzických schopnostiach počutia a videnia, ale o duchovných ušiach a očiach, ktoré získavame, keď sa narodíme do Božieho kráľovstva. Hovoril o našich duchovných ušiach a očiach, ktoré používame na počúvanie Božieho hlasu. Sme vybavení počuť Boží hlas, ale musíme veriť, že Ho počuť môžeme. Všetky Božie zasľúbenia sa prostredníctvom viery stávajú skutočnosťou v našich životoch, takže začnite už dnes veriť, že môžete počuť Boží hlas.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Používaj svoje duchovné uši.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon