Postoj viery

Postoj viery

Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu. 1.MOJŽIŠOVA 39:21

Hoci bol Jozef nespravodlivo potrestaný, pretože bol uväznený za niečo, čo neurobil, Pán bol stále s ním, poskytoval mu nadprirodzené priazeň a staral sa o neho. On ukázal, že človek naozaj nie je na tom až tak zle, aj keď skončí vo väzení, ak mu Božiu priazeň.

Bez ohľadu na to, čo sa nám v živote stane, môžeme mať priazeň u Boha a u iných ľudí (Lukáš 2:52). Avšak tak, ako mnoho iných dobrých vecí v živote, to, že máme niečo k dispozícii ešte neznamená, že si to budeme aj užívať. Pán nám dáva k dispozícii veľa vecí, ktoré nikdy neprijmeme alebo neužívame si ich, pretože nikdy neaktivujeme svoju vieru.

Napríklad, ak ideme na pracovný pohovor s presvedčením zlyhania a strachu, môžeme si byť takmer istí, že prácu nedostaneme. Na druhej strane, aj keď sa uchádzame o prácu, o ktorej vieme, že na ňu nie sme plne kvalifikovaní, môžeme ísť s dôverou a veriť, že Boh nám dá priazeň v každej situácii, pretože je to Jeho vôľa.

Boh nechce, aby sme sa báli ťažkostí, ktorým v živote čelíme. On má všetko pod kontrolou a všetko vyrieši pre naše dobro, ak Ho milujeme a dôverujeme Mu.


Jozef si aj v zlej situácii zachoval dobrý postoj. Mal „postoj viery“ a získal priazeň u Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon