Prevziať zodpovednosť

Blahoslavený (šťastný, majúci priazeň, závideniahodný) muž, ktorého otcovsky káraš, Hospodine, a vyučuješ ho zo svojho zákona, aby si mu spôsobil pokoj pred dňami zlého, kým sa [neodvratne] bezbožnému nevykope jama. – ŽALM 94:12-13

Keď nás život alebo ľudia sklamú, máme zodpovednosť zostať pevnými a pokračovať v Božom zámere pre naše životy. Čítaj Žalm 94:12-13. („… aby si mu mohol dať moc, aby sa udržal v pokoji v nepriaznivých dňoch…“- anglická verzia prekladu časti verša, pozn. prekladateľa). Všimni si, že nehovorí, že Boh nás udržuje v pokoji. Hovorí, že nám dáva silu, aby sme sa udržali v pokoji. Sme partnermi s Bohom. Jeho diel je dať nám schopnosť a náš diel je byť zodpovedným a uplatňovať túto schopnosť.

Zodpovednosť znamená „reagovať na schopnosti, ktoré máme“. Nezodpovedná osoba chce, aby Boh urobil všetko, zatiaľ čo ona nerobí nič iné, len sa riadi svojími pocitmi. Nedovoľ pocitom, aby ťa ovládali. Prehlás teraz: „To bola moja posledná hodinka sebaľútosti.“ Sľubujem ti, že na konci budeš mať zo seba oveľa lepší pocit, keď prevezmeš zodpovednosť, než ako keby si sa jej vyhol.

Boh sa o teba stará, ale neurobí to za teba. Uschopní ťa to urobiť, ale zdôrazňujem, neurobí to za teba! Vyzývam ťa, stoj pevne, prevezmi zodpovednosť a spolupracuj s Bohom, aby si mal požehnaný život, ktorý pre teba On naplánoval.

Modlitba

Bože, Tvoje Slovo hovorí, že si mi dal schopnosť zostať pokojným. Prijímam to dnes. Nedovolím, aby pocity ovládali môj život. Budem zodpovedným a budem reagovať spôsobom, akým Ty chceš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon