Nájdi si priateľov, ktorí počujú Boha

Nájdi si priateľov, ktorí počujú Boha

„Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.“ (PRÍSLOVIA 27:17 ECAV)

Ak budeme počúvať, Boh k nám bude hovoriť o našich vzťahoch – našich manželstvách, priateľstvách, obchodných vzťahoch a dokonca aj o náhodných známostiach. Môže nás požiadať, aby sme ukončili priateľstvá alebo vzťahy s ľuďmi, ktorí nás môžu pokúšať, aby sme sa odchýlili od Jeho plánu pre náš život. Ľahko sa môžeme začať podobať na tých, s ktorými trávime čas. Ak trávime čas s ľuďmi, ktorí sú sebeckí a zameraní na seba, čoskoro sa môžeme aj my začať zameriavať na seba a myslieť len na to, čo pre seba môžeme urobiť alebo získať. Naopak, Boh nás môže povzbudiť, aby sme sa spriatelili s niekým, kto je darca. Ak s takýmto človekom strávime čas, onedlho budeme aj my darcovia.

Je príjemné a prospešné tráviť čas s niekým, kto skutočne počuje od Boha. Tráviť čas s niekým, kto skutočne cíti, čo hovorí a robí Duch Svätý. Nie je príliš zábavné tráviť čas s ľuďmi, ktorí majú otupený duchovný sluch. Takýchto ľudí vieme rozpoznať. Verš pre dnešok hovorí, že: „železo sa brúsi železom“ a my môžeme brúsiť našu schopnosť počuť správne veci tým, že budeme tráviť čas s ľuďmi, ktorí trénujú počúvanie Božieho hlasu a jeho nasledovanie.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Staneš sa takým ako spoločnosť, ktorej si súčasťou. Rob „železné“ rozhodnutia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon