Príď ku Mne

Príď ku Mne

„Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie [uľahčím vám to, uľaví sa vám a občerstvím vašu dušu].“ (MATÚŠ 11:28)

Jednou z najväčších prekážok počutia Božieho hlasu, je snažiť sa k Nemu dostať skrze skutky a nie skrze osobný vzťah s Ním tým, že sa znovuzrodíte a budete s Ním spolupracovať. Boh vám dá silu a moc, ktorú potrebujete, aby ste Mu slúžili v spravodlivosti a svätosti. Ako vidíme v dnešnom verši, Ježiš nie je tvrdým dozorcom. Ježiš v tomto verši hovorí: „Som dobrý. Môj systém je dobrý, nie drsný, tvrdý, ostrý a neprináša tlak. Môžete byť veľmi jednoducho preťažení a pokúsiť sa urobiť všetko, čo cítite, že sa od vás očakáva. Ježiš vám však dnes hovorí: „Nezaťažím ťa bremenom a nebudem od teba požadovať veci, ktoré ťa unavia. Môj plán pre teba je dobrý, milostivý a príjemný.”

Keď nám Boh povie, aby sme niečo urobili, On nám s tým vždy aj pomôže. Dáva nám schopnosť, silu, pokoj a radosť. Keď plníme Božiu vôľu, On nás osviežuje kým pracujeme. Ak sa cítite preťažení, možno robíte veci, o ktoré vás Boh nežiadal, alebo sa ich pokúšate robiť vlastnou silou. Opýtajte sa Ho, čo chce, aby ste robili a čo nechce, a buďte dostatočne odvážni, aby ste odstránil všetko, čo On nepožehnáva.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Odstráň zo svojho programu všetko, čo neprináša dobré ovocie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon