Prines obeť

Prines obeť

„Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno.“ (ŽIDOM 13:15)

„Obeť chvály“, o ktorej sa v dnešnom verši hovorí, často interpretujeme tak, že neznamená nič viac, než to, že budeme chváliť Boha, aj keď sa nám nechce, a to môže byť určitý druh obeti. Ja však verím, že autor listu Hebrejom sa skutočne odvoláva na starozákonný systém obety, ktorý vyžadoval krv zvierat na prikrytie ľudských hriechov.

My však žijeme v dobe Nového zákona, keď už nepotrebujeme prinášať zabité ovce, kozy a býky na oltár. Namiesto prinášania takejto obeti, obeť, ktorú od nás Boh dnes chce, je počuť správne slová vychádzajúce z našich úst. Presne tak isto, ako dym a vôňa zvieracích obetí stúpali pred Jeho trón v Starej zmluve, chvála z našich sŕdc stúpa ako obeť pred Neho dnes. V Židom 13:15 Pán povedal: „Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno.“

Potrebujeme použiť tento verš v našom každodennom živote a uistiť sa, že chválime Boha pri každej príležitosti. Musíme ľuďom rozprávať o všetkých veľkých veciach, ktoré Boh pre nás robí. Musíme Mu poďakovať a povedať Mu, že Ho milujeme. Mali by sme to mať v našich srdciach a našimi ústami neustále hovoriť: „Pane, milujem Ťa. Ďakujem ti za všetko, čo robíš v mojom živote. Pane, chválim ťa, že sa staráš o všetko, čo sa ma týka.“ Musíme byť ľuďmi chvály a dať Bohu uznanie „neustále a vždy“ a prinášať Mu obeť chvály.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Chváľ dnes Boha tak často, ako len môžeš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon