Pripomínaj si úspechy z minulosti

Pripomínaj si úspechy z minulosti

A ešte povedal Dávid: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci ľva a z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohto Filištína. Na to povedal Saul Dávidovi: Iď, a Hospodin bude s tebou. —2. SAMUELOVA 17:37

Úprimne povedané, mnohí z nás sme negatívne zmýšľajúci, keď sa nachádzame v náročnej situácii. Aby si prešiel obdobie skúšok, musíš svoje negatívne myšlienky zmeniť na pozitívne.

Boh ťa chce vziať na „cestu pravdy“ prostredníctvom štúdia Jeho Slova, čo vedie k úžasným výsledkom. Pomôže ti vyčistiť negatívne myšlienky a dá ti schopnosť vidieť pozitívne v každej situácii.

Byť pozitívnym je mocné. Keď chceš zostať pozitívnym, tak si jednoducho pripomínaj svoje úspechy z minulosti.

Keď Dávid čelil obrovi Goliášovi, tak si pripomínal, ako porazil leva a medveďa. To mu dodalo odvahu v danej situácii.

Ak práve prechádzaš ťažkým obdobím, tak mi dovoľ ti pripomenúť, že to pravdepodobne nie je prvá výzva, ktorej čelíš. Prežil si poslednú (a pravdepodobne si sa z nej naučil nejakú cennú lekciu) a prežiješ aj túto.
Pripomínaj si minulé úspechy tak ako Dávid. Potom choď do Slova a pozri sa, čo hovorí Boh. Lepšie dni ťa ešte len čakajú. Boh to zasľúbil!


Modlitba

Bože, niekedy sa daná situácia zdá byť nerealizovateľná. Viem, že v minulosti si ma previedol cez ťažké obdobia a viem, že to opäť dokážeš. Pomôž mi pamätať si úspechy z minulosti a pozitívne zmýšľať o mojej súčasnej situácii.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon