Pros, hľadaj, klop

Pros, hľadaj, klop

„Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klepte, a otvorí sa vám.“ (MATÚŠ 7:7)

Ježiš povedal, aby sme prosili, hľadali a klopali. Ak niekto neklope, žiadne dvere sa neotvoria. Ak nikto nehľadá, nikto nenájde. Ak nikto neprosí, nikto nedostane.

Musíme prosiť, aby sme dostali. Naše prosby sú veľmi dôležité. Keď prosíme od Boha, musíme sa uistiť, že naše prosby neprevažujú nad našim vďakyvzdaním a chválou, pretože nemôžeme prosiť za niečo, za čo nie sme vďační. Nezabudnite, že Filipanom 4:6 nám prikazuje: „O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.“ Keď sú naše prosby v rovnováhe s našou chválou a vďačnosťou, potom sa naša prosba stane vzrušujúcou a úžasnou. To je naozaj skutočné. Je úžasné požiadať Boha o niečo, veriť Mu, a potom sledovať, ako to príde do našich životov. Možno budeme mať istotu v našom srdci, že sme dostali odpoveď a už nikdy to nebudeme musieť Bohu spomenúť, alebo môžeme mať pocit, že musíme ešte v modlitbe pokračovať a byť vytrvalí. V každom prípade si však môžeme byť istí, že Boh miluje, keď môže dávať a rád odpovedá na modlitby svojou múdrosťou, svojím načasovaním a svojím spôsobom. Neváhajte preto prosiť, hľadať a klopať!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nedovoľ, aby tvoje prosby prevážili nad chválou a vďakyvzdaním.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon