Rovnako dôležité ako tvoj tep

Rovnako dôležité ako tvoj tep

Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa Ducha, na veci Ducha. – RIMANOM 8:5

Pre nás, veriacich, je správne myslenie také dôležité, že bez neho nemôžeme žiť. Je rovnako dôležité ako tep, pretože množstvo problémov v našom živote je zakorenených v nesprávnych vzorcoch myslenia, ktoré sa nezakladajú na pravde.

Správne myslenie je výsledkom pravidelného, osobného spoločenstva s Bohom prostredníctvom modlitby a Slova. Je dôležité vyrovnať sa so skutočnosťou, že naše životy sa nenapravia, kým sa nenapraví naše myslenie, pretože naše myšlienky plodia ovocie. Kým ty aj ja dobre zmýšľame, naše životy nesú dobré ovocie. Pokiaľ máme zlé zmýšľanie, naše životy prinášajú zlé ovocie.

Čím dlhšie slúžim Bohu a študujem Jeho Slovo, tým viac si uvedomujem, aké dôležité je dávať si pozor na to, čo sa odohráva v našej mysli. Kam smeruje myseľ, tam ide aj človek. Jediný spôsob, ako udržať svoje myšlienky v súlade s Božím Slovom a tak vyhrať boj s nepriateľom, je neustále ich strážiť.


Modlitba

Duchu Svätý, ukázal si mi, že správne myslenie je absolútne nevyhnutné. Budem Ťa hľadať a študovať Tvoje Slovo pravidelne, aby som mohol správne zmýšľať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon