Rôzne druhy priazne

Rôzne druhy priazne

Láskavosť Pána, nášho Boha (krása a priazeň), nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk! ŽALM 90:17

Existuje rozdiel medzi prirodzenou a nadprirodzenou priazňou. Prirodzená priazeň sa dá získať, zatiaľ čo nadprirodzená nie.

Ak pracujete dostatočne tvrdo a dostatočne dlho, môžete dosiahnuť, aby vás väčšinou ľudia prijali a akceptovali vás. Takéto prijatie však musí byť udržiavané takým istým spôsobom, akým bolo získané. Avšak, nutnosť neustále hovoriť a robiť všetky veci správne, aby ste si udržali priazeň ľudí, je formou otroctva.

Ak sa rozhodneme nasledovať Boha namiesto ľudí, On nám dá svoju priazeň. Je to dar Jeho milosti a nemožno si ho zaslúžiť. Boh nechce, aby sme strácali čas a energiu snahou získať si priazeň. On chce, aby sme Mu dôverovali. Keď nám Boh dá Jeho priazeň, začnú sa diať úžasné veci. Dvere príležitosti sa nám otvoria. Skončite s výhodami a požehnaniami, ktoré ste nemohli získať a ani si ich zaslúžiť.

Denne sa môžeme modliť za Božiu nadprirodzenú priazeň. Je to Boží dar, ktorý prichádza z milosti skrze našu vieru. Neprestávajte a proste, proste a dostanete!


Keď vieme, že všetko, čo máme a z čoho sa tešíme, je dar od Boha a výsledok Jeho nadprirodzenej priazne voči nám, potom nám nezostáva nič iné, len povedať: „Ďakujem Ti, Pane.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon