Rozprávanie a počúvanie

Rozprávanie a počúvanie

„Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj Kráľu a môj Bože, lebo sa tebe modlím.“ (ŽALM 5:3)

Modlitba je tak jednoduchá. Nie je to nič viac, ako rozprávanie s Bohom a počúvanie toho, čo On hovorí. Boh chce naučiť každého z nás modliť sa a počuť Jeho hlas na osobnej úrovni. Chce nás vziať takých, akí sme a pomôcť nám objavovať náš vlastný jedinečný rytmus modlitby, a rozvíjať taký štýl modlitby, ktorým náš osobný vzájomný vzťah narastie. Chce, aby modlitba bola jednoduchá, prirodzená, život dávajúca komunikácia s Ním, keď s Ním zdieľame svoje srdcia a umožníme Mu, aby On s nami zdieľal to svoje.

Boh je príliš kreatívny na to, aby učil každého človeka na zemi, aby s Ním komunikoval skrze rovnakú modlitbu. On je Ten, ktorý nás stvoril rozdielnych a navzájom odlišných. Každý z nás je na inom mieste chodenia s Ním, sme na rôznych úrovniach duchovnej zrelosti a máme rozdielne skúsenosti s Bohom. Ako rastieme v našej schopnosti rozprávať s Bohom a počuť Jeho hlas, musíme Bohu povedať: „Nauč ma modliť sa. Nauč ma rozprávať sa s Tebou a počúvať Ťa spôsobmi, ktoré sú pre mňa najlepšie. Nauč ma počuť Tvoj hlas na osobnej úrovni. Bože, som na tebe závislá a chcem byť efektívna v modlitbe. Chcem, aby môj vzťah s Tebou prostredníctvom modlitby bol najdrahocennejší a najuspokojujúcejším aspektom môjho života.“


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Si Božie unikátne stvorenie. Oslavuj to vo svojich modlitbách a svojom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon