Selektívne počutie nie je dovolené

Selektívne počutie nie je dovolené

„… Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc!“ (ŽIDOM 4:7)

Ak nie sme ochotní počuť Boží hlas v jednej oblasti nášho života, často nie sme schopní počuť Jeho hlas ani v iných oblastiach. Niekedy počujeme len to, čo chceme počuť a hovorí sa tomu „selektívne počutie“. Keď sa toto stane, ľudia nakoniec veria, že už vôbec nemôžu počuť nič od Boha, ale to nie je pravda. Pravdou je, že On už s nimi hovoril a oni na to nereagovali. Dovoľte mi zdieľať s vami príbeh na ilustráciu.

Jedna žena mi raz povedala, že požiadala Boha, aby ju nasmeroval a povedal jej, čo chce, aby urobila. Povedala: „Chcel, aby som odpustila svojej sestre priestupok, ku ktorému došlo pred niekoľkými mesiacmi.“ Táto žena nebola ochotná odpustiť a tak sa čoskoro za to prestala aj modliť. Keď znovu hľadala Pána kvôli niečomu inému, všetko, čo počula vo svojom srdci bolo: „Odpusť najskôr svojej sestre.“

Počas dvoch rokov zakaždým, keď požiadala o Božie vedenie v novej situácii, Boh jej jemne pripomenul, že má odpustiť svojej sestre. Nakoniec si uvedomila, že sa nikdy nedostane zo svojho stereotypu a nikdy duchovne neporastie, ak nebude poslúchať, a tak sa začala modliť: „Pane, daj mi moc odpustiť mojej sestre.“ Okamžite začala vidieť veci z pohľadu svojej sestry, veci, o ktorých predtým vôbec neuvažovala. Za krátky čas sa jej vzťah so sestrou úplne obnovil a stal sa silnejším ako kedykoľvek predtým.

Ak naozaj chceme počuť od Boha, musíme byť otvorení, chcieť počuť všetko, čo chce povedať a byť ochotní na to reagovať. Povzbudzujem vás, aby ste dnes počuli a poslúchli.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Máš selektívne počutie v konkrétnej oblasti svojho života? Buď ochotný počuť Boží hlas.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon