Skutky verzus milosť

Skutky verzus milosť

Obživil nás s Kristom [dal nám život samotného Krista, ten istý nový život, ktorým Ho oživil], keď sme boli mŕtvi (zabití) v prestúpeniach [vlastných] – veď milosťou (Jeho priazňou a milosrdenstvom, ktoré ste si nezaslúžili) ste spasení (oslobodení od súdu a stanete sa účastníkmi Kristovej spásy)! EFEŽANOM 2:5

Častokrát sme frustrovaní, pretože sa snažíme žiť podľa svojich vlastných skutkov, keď naše životy boli stvorené a predurčené, aby sme ich žili z milosti. Čím viac sa snažíme prísť na to, čo robiť, aby sme vyriešili svoje vlastné dilemy, tým viac budeme zarmútení, naštvaní a frustrovaní.

Keď sa dostanete do frustrujúcej situácie, zastavte sa a povedzte: „Ó Pane, daj mi milosť (Tvoju silu a schopnosť).“ Potom verte, že Boh vypočul vašu modlitbu, odpovedá na ňu a rieši situáciu.

Viera je kanál, cez ktorý vy a ja prijímame Božiu milosť. Ak sa snažíme robiť veci sami, bez toho, aby sme boli otvorení prijať Božiu milosť, potom bez ohľadu na to, koľko viery si myslíme, že máme, stále nedostaneme to, čo od Boha prosíme.

Môžeme dôverovať Božej milosti a spoľahnúť sa na ňu. Boh nám je nablízku. On vie, čomu čelíme v každej životnej situácii. Ak Mu budeme dôverovať a dovolíme, aby jednal On spôsobí, aby veci fungovali pre naše dobro.


Pamätajte si, že to nie je svojou silou alebo mocou, ale mocou Ducha víťazíme nad našim nepriateľom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon