Sme povolaní užívať si Boha

Ale my máme [iba] jedného Boha, Otca, z ktorého všetko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze neho. – 1. KORINŤANOM 8:6

Potrebujeme sa cítiť s Bohom príjemne. Nemyslím tým, že by sme mali byť neúctiví, ale nemusíme sa Ho báť. Vlastne verím, že základným povolaním každého veriaceho je užívať si život s Bohom. Sme povolaní užívať si Otca, pretože On je život a nedokážeme si naozaj užívať život, ak si neužívame Boha.

Niekedy si neužívame Božiu prítomnosť, pretože sme zavalení službou pre Neho či objavovaním svojich darov a trávením všetkého nášho času budovaním vlastnej služby. Práve toto sa mi stalo. Asi po piatich rokoch mojej služby ma Boh prinútil zabrzdiť, pretože som bola taká pyšná na prácu, ktorú som pre Neho robila, že som si Ho viac neužívala.

Musíme byť opatrní, keď začíname byť na seba pyšní kvôli všetkým tým veciam, ktoré robíme. Toto nie je to, čo Boh chce. Ako náš Otec len chce, aby sme Ho poznali a užívali si Ho.

Dovoľ mi sa ťa opýtať: „Si dnes pyšný na svoju prácu? Naozaj si užívaš Boha?“

Modlitba

Otče Bože, chcem si Ťa užívať. Spoločenstvo s Tebou a prebývanie v Tvojej prítomnosti je také úžasné. Skladám svoju pýchu a korím sa pred Tebou, aby som mohol nájsť svoj význam a radosť jedine len v Tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon