Smelo pristupuj k trónu

Smelo pristupuj k trónu

Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. – ŽIDOM 4:16

Boh chce, aby sa nám stalo zvykom utekať k Nemu po milosť (nadprirodzenú vnútornú silu). Chce, aby sme sa úplne spoliehali na Neho.

Nepriateľ sa nás však snaží oklamať a hovorí nám, že nie sme dosť dobrí na to, aby sme boli v Božej prítomnosti. Satan sa nás snaží presvedčiť, že sme urobili príliš veľa chýb na to, aby Boh chcel mať s nami niečo spoločné.

Ale to nie je to, čo hovorí Božie Slovo. Jeho Slovo hovorí, že ako Jeho vykúpené a ospravedlnené deti môžeme smelo pristúpiť k Jeho trónu. Dnes potrebuješ prijať túto pravdu a rozhodnúť sa žiť podľa nej.

Namiesto toho, aby si hovoril: „Necítim, že ma Boh miluje.“, „Necítim sa, že mi bolo odpustené.“ alebo „Nemám pocit, že mám budúcnosť.“, povedz: „Boh ma miluje a nič ma nemôže odlúčiť od Jeho lásky. Odpustil mi a teraz k Nemu môžem prísť s dôverou, že ma prijíma.“

Vždy, keď sa cítiš nehodný, spomeň si čo hovorí Božie Slovo a potom smelo choď k svojmu nebeskému Otcovi. On ťa netrpezlivo čaká, aby ťa prijal.


Modlitba

Bože, prichádzam k Tebe smelo, pretože Tvoje Slovo hovorí, že mi bolo odpustené, a že vždy môžem k Tebe prísť. Ďakujem Ti za odpustenie mojich zlyhaní a za Tvoju milosť, ktorá mi pomáha vždy, keď to potrebujem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon