Spasený pre službu

Spasený pre službu

„A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery.“ (GALAŤANOM 6:10)

Keď začínate svoj deň, poproste Boha aby s vami rozprával o tom, čo môžete dnes urobiť, aby ste pomohli ostatným. Boh nás zachránil, takže môžeme slúžiť nielen Jemu, ale aj ostatným. Boh povedal Adamovi a Eve na počiatku, aby použili svoje prostriedky na službu Bohu a človeku. Skutočne veľký muž alebo žena sú tí, ktorí slúžia. Dokonca aj vodca by mal byť služobník-vodca.

Keď sa Ježišovi učeníci pýtali, ktorý z nich je najväčší, odpovedal, že ten, kto si želá byť veľkým, musí byť služobníkom (pozri Matúš 20:26). Máte záujem počuť Boží hlas? Ak áno, potom Ho požiadajte, aby s vami rozprával a povedal vám, koho môžete požehnať, a pomôcť mu. Ak chceme počuť od Boha len o tom ako pomôže nám, potom možno nebude mať veľa toho čo povedať, pretože nemá záujem pomôcť nám, aby sme boli sebeckí. Ak sa naozaj staráme o ostatných, veľmi skoro zistíme, že uprostred nášho úsilia slúžiť iným sú naše vlastné problémy nadprirodzene naplnené bez toho, aby sme sa snažili.

V Božom kráľovstve je „služobník“ najvyššou pozíciou. Kristus prišiel slúžiť a nie, aby Jemu bolo slúžené (pozri Marek 10:45). Slúžiť môže ktokoľvek, kto je ochotný tak urobiť. Len počúvajte, čo ľudia potrebujú alebo chcú a poslúžte im. Zatiaľ čo budete slúžiť ostatným, váš dôverný vzťah s Kristom sa bude rozvíjať, pretože On je Služobník.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Modli sa práve teraz a spýtaj sa Boha, čo môžeš urobiť, aby si dnes pomohol niekomu inému. Počúvaj jemný, tichý hlas a buď zaneprázdnený poslušnosťou Jeho vedeniu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon