Staň sa pravým uctievačom

Staň sa pravým uctievačom

„Ale ide hodina a je teraz, keď praví (skutoční) modlitebnici budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde (realite), lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili.“ (JÁN 4:23)

Svet často uvažuje o uctievaní ako o „náboženstve“, ktoré nemôže byť príliš vzdialené biblickému konceptu uctievania. Ak sa ľudia pýtajú: „Kde uctievate?“, často chcú jednoducho len vedieť, kde chodíte do cirkvi. Keď o uctievaní čítame v Biblii, čítame o osobnom vzťahu s Bohom, s ktorým môžeme rozprávať a ktorý rozpráva s nami. Čítame o duchovnej intimite a vášnivých prejavoch oddanosti ľudí, ktorí celým srdcom milujú a uctievajú Boha. Toto je pravé uctievanie – také, ktoré z nás preteká, keď máme v našich životoch horlivosť a nadšenie pre Boha.

Podľa verša pre dnešok, Boh hľadá skutočných a pravých uctievačov, ktorí Ho budú uctievať z celého srdca.

Vždy ma zarmútila skutočnosť, že Boh musí hľadať pravých uctievačov. Myslím si totiž, že by nás malo byť veľa! Považujem však za zaujímavé, že nechce, aby Ho uctieval ktokoľvek. On chce skutočných a pravých uctievačov. Nehľadá ľudí, ktorí Ho budú uctievať zo strachu alebo z povinnosti, ale z láskyplného vzťahu k Nemu.

Skutočné, pravé uctievanie je oveľa viac, ako len prichádzať na bohoslužby a spievať piesne. Boha by sme mali uctievať celým svojím srdcom a robiť všetko, čo robíme pre Neho a skrze Neho. Úprimné uctievanie vychádza z intimity s Bohom a robí nás citlivými na Jeho hlas.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neuctievaj zo strachu, uctievaj z lásky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon