Nebuď zaneprázdnený, buď plodný.

Nebuď zaneprázdnený, buď plodný.

Lebo ako ide spánok s mnohým zamestnaním, tak i hlas blázna s mnohými slovami. – KAZATEĽ 5:3

Robíš „veci“, ktoré neprinášajú ovocie? Kradne zaneprázdnenosť tvoj pokoj?

Raz som počula o strážcovi, ktorý dohliadal na istý pozemok v Buckinghamskom paláci v Anglicku. Počas 100 rokov, 24 hodín denne, tento pozemok strážili.

Raz sa strážcu niekto opýtal: „Čo strážiš?“ Nevedel a len odpovedal, že ho strážia už 100 rokov.“

Ukázalo sa, že pred 100 rokmi tam kráľovná nasadila ružové kríky a chcela sa ubezpečiť, že vyrastú. Teraz, o storočie neskôr, stál strážca tam, kde bol kedysi ružový ker – a stráži ker, ktorý tam už nie je.

Sú nejaké veci, ktoré stále robíš a ani nevieš, prečo ich stále robíš? Boh nás nepovolal, aby sme boli zaneprázdnení. Povolal nás, aby sme boli plodní. Priveľa zbytočných aktivít nerodí ovocie, iba nás stresuje.

Povzbudzujem ťa, aby si si urobil súpis toho, čo robíš celý deň. Možno robíš niečo, o čo ťa Boh nežiada alebo niečo, o čo ťa žiadal voľakedy, ale už ťa viac nežiada. Nechaj Ducha Svätého, aby ti ukázal, ako sa zbaviť zaneprázdnenosti a ako rodiť viac ovocia.


Modlitba

Duchu Svätý, pomôž mi urobiť inventarizáciu života a odstrihnúť zbytočné aktivity. Nechcem byť príliš zaneprázdnený. Ukáž mi, ako mám žiť plodnejší život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon