Traja sú Jeden

Traja sú Jeden

„Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.“ (1.JÁN 5:7)

Dnešný verš hovorí o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom – ktorým hovoríme aj Svätá Trojica. Hoci v tomto verši nie je použité slovo Syn, vieme, že je tu použité slovo „Slovo“. Z Jána, prvej kapitoly vieme, že Ježiš je Slovo a oni sú jedno a to isté.

Ak rozmýšľame o Trojici, musíme si uvedomiť, že sú Traja a napriek tomu sú Jeden. Toto nesedí matematicky, ale je to pravda podľa Božieho Slova. Ak máme Ducha Svätého, ktorý žije v nás, taktiež v nás žije aj Otec a Syn.

Toto je úžasná realita. Je to možno ťažšie na vysvetlenie, ale musíme tomu jednoducho veriť v našom srdci. Nesnažte sa to pochopiť. Buďte ako malé dieťa a len tomu verte, pretože Biblia o tom hovorí, že celé Božstvo – Otec, Syn a Duch Svätý prebýva vo vás, a v každom znovuzrodenom veriacom, ktorý prijal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána (pozri Kološanom 2:9-10).

Táto pravda by nás mala posmeľovať, mali by sme byť odvážni a agresívni vyváženým spôsobom. Mali by sme veriť, že môžeme urobiť všetko, čo potrebujeme urobiť v Božom pláne pre naše životy, pretože Svätá Trojica nás zmocňuje. Dáva nám všetko čo potrebujeme a ešte oveľa viac. Boh vás miluje, je s vami po celý čas a má dobrý plán pre váš život. Skrze Jeho prítomnosť, ste zmocnení, aby ste urobili všetko, čo vo vašom živote urobiť potrebujete.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Čeľ týmto dňom odvážne, pretože Boh už bol tam, kde ty ideš a On už pripravil cestu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon