Urovnaj spor

Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. – GALAŤANOM 5:17

Aby sme úspešne naplnili Božiu vôľu vo svojich životoch, musíme mať odhodlanie. Jedna z definícií odhodlania je „urovnať spor autoritatívnym rozhodnutím alebo vyhlásením“. Táto definícia ma povzbudzuje, pretože často robím „vyhlásenia“ ako spôsob budovania svojho odhodlania v určitých oblastiach.

Napríklad, keď som unavená a pokúšaná ľutovať sa z nejakého dôvodu, poviem si: „Ach nie, neľutuj sa! Prestaň kňučať a narovnaj sa! Boh ma miluje a všetko vládzem skrze Krista, ktorý ma posilňuje!“

Galaťanom 5:17 nám hovorí, že telo a duch nejdú spolu. Pamätaj si, že definícia odhodlania nesie myšlienku urovnania sporu. Toto je dôležité, pretože ak sa k niečomu odhodláš, budeš musieť urovnať nikdy nekončiaci spor medzi svojím telom a duchom.

Možno sa nebudeš vždy usilovať byť odhodlaným, ale nevzdaj to a nechoď mimo Božej vôle. Ak máš pokušenie vzdať sa, urob „vyhlásenie“ na základe Božieho Slova, povzbudzuj sa zostať odhodlaným v urovnávaní sporu medzi svojím duchom a telom, keď nasleduješ Jeho plán.

Modlitba

Duchu Svätý, chcem urovnať spor medzi svojím telom a duchom, ale nedokážem to urobiť bez odhodlania. Posilni ma a daj mi správne vyhlásenia, aby som pokračoval a nikdy sa nevzdal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon