Ustarostenosť je prezlečené sebectvo

… A všetko, čo nie je z viery, je hriech [čokoľvek, čo sa robí bez presvedčenia, že je to božie, je hriešne]. – RIMANOM 14:23

Veľmi často sú ľudia ustarostení bez uvedomenia si, aké je to deštruktívne. Keď pôjdeš ku koreňu, ustarostenosť je hriech. Ustarostenosť určite nepochádza z viery. Rimanom 14:23 hovorí, že „čokoľvek, čo nie je z viery, je hriech“.

Ustarostenosť je založená predovšetkým na jednom hriechu – sebectve. Zvyčajne keď sa sužujeme, sme znepokojení z toho, ako sa naše sebecké túžby nenapĺňajú. Čím viac sebeckých túžob máš, tým viac si ustarostený a o to komplikovanejším sa stane tvoj život.
Boh chce, aby sme sa zamerali na službu Jemu.

Božou vôľou je, aby sme žili život slobodný od úzkostí a od znepokojujúcich starostí. Chce, aby sme boli slobodní slúžiť Mu bez toho, aby sme boli rozpoltení, ťahaní rôznymi smermi (pozri 1. Korinťanom 7:34). Nesmieme dovoliť starostiam tohto sveta, aby nás odklonili od Božieho zámeru s našimi životmi.

Modli sa, aby ti Boh pomohol rozpoznať a zbaviť sa sebeckých túžob. Tak zostane tvoj život jednoduchý a pomôže ti to prekonať ustarostenosť. Potom môžeš celým srdcom nasledovať veľký Boží plán pre tvoj život.

Modlitba

Bože Otče, ďakujem Ti, že mi ukazuješ, že ustarostenosť je hriech. Pomôž mi zbaviť sa mojich sebeckých, bezbožných túžob, aby som dokázal naplniť Tvoj zámer.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon