Uvaľ ich na Hospodina

Uvaľ ich na Hospodina

„Uvaľ na Hospodina svoje diela [zverte ich a plne Mu dôverujte; On spôsobí, aby tvoje myšlienky boli zhodné s Jeho vôľou] a tvoje úmysly sa zdaria.“ (PRÍSLOVIA 16:3)

Ak chceme byť v dôvernom vzťahu s Bohom a žiť život, ktorý je naozaj podriadený Bohu, musíme mu povedať o sebe všetko: „Bože, dávam Ti toto. Dávam Ti tento problém. Dávam Ti túto situáciu. Dávam Ti tento vzťah. Úplne to uvoľňujem a zanechávam to. Je toho na mňa priveľa. Prestanem si robiť starosti a nebudem sa pokúšať všetko vyriešiť. Nechávam to na Teba, aby si sa o to postaral. Bože, tiež Ti odovzdávam seba, pretože ja nemôžem urobiť nič ani sama so sebou. Dávam Ti to všetko. Dávam Ti svoje silné stránky a aj svoje slabosti. Ja sa chcem zmeniť, ale je to na Tebe.“ Bol to pre mňa úžasný deň, keď som sa dozvedela, že je Božou úlohou zmeniť ma a mojou úlohu je veriť!

Žalm 37:5 hovorí: „Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.“ (SEB) Čo to znamená zveriť svoje cesty Bohu? Znamená to „zhodiť“ ich zo seba na Neho. Keď prenesieme svoje problémy a ľudské uvažovanie na Boha, čo znamená, že Mu budeme plne dôverovať, potom On zmení naše myšlienky a prinúti ich, aby boli v zhode s Jeho vôľou. Inými slovami, Jeho myšlienky sa stávajú našimi myšlienkami, takže chceme to, čo chce On. Keď sa to stane, naše plány budú úspešné, pretože budú v úplnom súlade s Božími plánmi. Uvoľnite sa dnes a zanechajte všetky svoje starosti, aby ste mohli počuť, ako k vám dnes Boh rozpráva.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Prehoď všetky svoje problémy na Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon