Uväzni svoje pochybnosti

Uväzni svoje pochybnosti

Ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista. – 2.KORINŤANOM 10:5

Keď začneme obnovovať svoju myseľ, niekedy narobíme neporiadok. Boh vie, že nie sme dokonalí a je vždy pripravený nám pomôcť vrátiť sa na správnu cestu.

Žiaľ aj diabol vie, že nie sme dokonalí a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby nám to vždy pripomínal.

Môžeme dobre vychádzať s druhými, slúžiť Bohu, konať dobro, chodiť vierou a potom zrazu, bez zjaveného dôvodu, jeden deň alebo týždeň zažívame útok v mysli. Satan nám hovorí, že zlyhávame, že nie sme dostatočne dobrí, že nás Boh nemiluje…  a zoznam pokračuje.

Chvála Bohu, Božie Slovo nám hovorí, čo máme robiť v takejto situácii. Druhá Korinťanom 10:5 nám radí, aby sme zajali každú takú myšlienku do poslušnosti Bohu. Takže, ak sa bude diabol snažiť oklamať ťa, choď do Slova a nájdi pravdu, ktorá to klamstvo vyvracia.

Keď takéto pochybnosti prídu, nenechaj sa odradiť. Daj ich do súladu s Božím Slovom. Vždy to funguje!


Modlitba

Bože, nedovolím nepriateľovým lžiam a pochybnostiam, aby ma dostali mimo cesty. Namiesto toho, budem veriť tomu, čo hovorí Tvojmu Slovu a zajmem tieto myšlienky!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon