Víťazná Božia cesta

Víťazná Božia cesta

„Daj mi znať, ó, Hospodine, svoje cesty; vyuč ma svojim stezkám!“ (ŽALM 25:4)

Väčšina z nás je šťastná, ak dostane to, čo chce. To je ľudská povaha. Ale keď kráčame s Bohom správnym spôsobom, stanú sa pre nás dôležitejšie iné veci, ako vidieť naplnené naše túžby – napríklad hľadanie Božích túžob pre náš život, počutie Jeho hlasu keď robíme rozhodnutia a poslušnosť Jeho vedeniu v každej situácii.

Dave a ja sme raz videli v jednom obchode v nákupnom centre obraz a ja som si ho chcela kúpiť. Dave si nemyslel, že ho potrebujeme, tak som prišla so svojim tichým záchvatom zúrivosti. Jednoducho len som stíchla, pretože som bola nahnevaná.

„Si v poriadku?“ opýtal sa Dave

„Som ok. Som v poriadku, v pohode, v pohode.“ Odpovedala som ústami, zatiaľ čo vo svoje mysli som premýšľala: „Vždy sa mi snažíš povedať, čo mám robiť. Nemôžeš ma nechať tak, aby som mohla urobiť to čo chcem?“

Svoje ústa som špúlila v hneve ešte asi hodinu. Snažila som sa s Daveom manipulovať. Vedela som, že s jeho pokojom a flegmatickou povahou by mi radšej dovolil urobiť to čo chcem, ako by mal so mnou bojovať. Bola som príliš nezrelá v Pánovi, aby som pochopila, že moje správanie bolo bezbožné.

Začala som tlačiť Davea, aby ten obraz kúpil a nakoniec sme ho aj kúpili. Keď som ho zavesila vo svojom dome, Duch Svätý mi povedal: „Vieš, v skutočnosti si nevyhrala. Získala si síce obraz, ale prehrala si, pretože si to neurobila Mojím spôsobom.“

Jediným spôsobom, ako v živote zvíťaziť, je robiť veci Božím spôsobom. Potom, aj keď nedostaneme to, čo sme chceli, máme obrovský pocit spokojnosti, pretože sme poslúchli Jeho hlas – a to prevyšuje spokojnosť, ktorá prichádza s akýmkoľvek pozemským majetkom alebo úspechom.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Keď sa Božia cesta stane tvojou cestou, si na ceste k veľkému pokoju a radosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon