Víťazstvo máme v Ježišovi

Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou nezaslúženou priazňou) Božou [k nám hriešnikom] za každého okúsil smrť. – ŽIDOM 2:9

Biblia hovorí, že Ježiš kvôli nám okúsil smrť. Takže ty a ja nemusíme zažiť večnú smrť, lebo On už bol potrestaný za náš hriech a daroval nám večný život. Toto je niečo, z čoho sa môžeme radovať!

Kvôli Kristovmu vzkrieseniu a víťazstvu nad smrťou každé nové ráno máme novú príležitosť žiť to víťazstvo, ktoré máme v Kristovi. Verím, že keď ráno kresťania položia svoje nohy na podlahu, peklo by sa malo zatriasť. Démoni by sa mali triasť, keď zistia, že sme sa zobudili!
Presne toto sa stane, keď si uvedomíme, kým sme v Kristovi a porozumieme autorite, ktorú v Ňom máme. Sme vojaci v Božej armáde. V Ňom máme autoritu!

Ježiš porazil hriech aj smrť. Teraz potrebujeme neustále kráčať v autorite a vo víťazstve, ktoré zabezpečuje pre nás. Vtedy sme extrémne nebezpeční pre Božích nepriateľov.

Modlitba

Bože, ďakujem Ti za víťazstvo, ktoré v Tebe mám. Pomôž mi každý deň lepšie porozumieť tej cene, ktorú si za mňa zaplatil, aby som mohol kráčať v plnej autorite a vo víťazstve, ktoré pre mňa máš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon