Vnútorný život

Vnútorný život

„Týmto naznačuje Duch Svätý, že cesta do (svätyne) svätých ešte vždy nie je zjavná, kým stojí prvý stánok [vonkajšia časť].“ (ŽIDOM 9:8, SEP)

Starozákonný svätostánok mal tri časti. Pozostával z vonkajšej časti, nádvoria, druhej časti nazvanej Svätyňa a Svätyne Svätých, vnútornej časti. Do Svätyne Svätých mohol ísť len kňaz, pretože tam bola Božia prítomnosť.

Ako ľudia sme trojjediné bytosti s troma časťami. Máme telo, máme dušu a máme ducha. Dnešný verš uvádza, že tak dlho, kým sa budeme zameriavať na vonkajšie časti, čo symbolizuje naše telo a dušu, potom cesta do Svätyne Svätých, čo symbolizuje nášho ducha, nebude otvorená. Jednoducho povedané, znamená to, že ak budeme poslúchať svoje telo a starať sa o telesný pokrm, nikdy sa nebudeme radovať a prebývať v Božej prítomnosti. Napríklad, ak som nahnevaná, tak sa nebudem radovať z Božej prítomnosti.

Naše telesné časti budú mať vždy svoje žiadosti, pretože telo je sebecké a chce ísť svojou vlastnou cestou. My sa však týmto žiadostiam nemusíme poddávať. Jednoducho môžeme povedať: „Už to viac nebudem akceptovať, nemáš nado mnou autoritu.“ Tým, že sa proti tomu postavíme a nepoddáme sa telesným žiadosťami, si ctíme Boha a dokážeme si užívať Jeho prítomnosť. Posolstvo pre dnešok je jednoduché: „Povedzte samému sebe nie a Bohu áno.“ Biblia hovorí, že sme mŕtvi hriechu. Hriech nie je mŕtvy, vždy sa nás bude snažiť stiahnuť, ale my môžeme povedať nie!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neži telesný život skrze to, že sa uspokojíš s túžbami a pudmi svojej telesnej prirodzenosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon