Voľba Vytrvať

Voľba vytrvať

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe (znovu zapálil uhlíky, rozdúchal plameň a neprestal horieť) [milostivý] dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale [On nám dal] (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 2. Timoteovi 1:6-7

V ťažkých časoch je dôležité pripomenúť si, že máme vytrvať, aby sme naplnili Božie povolanie v našom živote. V tých dňoch, keď máte chuť to vzdať, len si pripomeňte, že Boh vám dal silu vytrvať!

V dnešnom verši sa dozvedáme, že Timotei bol mladý služobník, ktorý jednoducho cítil, ako keby sa vzdával. Oheň, ktorý v ňom kedysi horel, začínal chladnúť a vyhasínať. Cirkev v tých dňoch zažívala prenasledovanie a Timotei mal určitý strach. Možno sa cítil vyčerpaný, ako keby sa na neho všetko zrútilo. Dostal sa na miesto, kde ho bolo treba povzbudiť, aby sa pozdvihol vo viere.

Pavol mu hovorí: „Timotei, možno máš chuť skončiť, ale ja ti pripomínam povolanie do tvojho života. Pamätaj na moc Ducha Svätého, ktorá zmenila tvoj život. Boh ti dáva Ducha moci, lásky a sebaovládania.“ Pavol povzbudzoval Timotea, aby bol pevný a stabilný.
Ak máme stabilitu, robíme to, čo je správne, aj keď je to ťažké a necítime sa veľmi dobre. Buďte dnes povzbudení, pretože môžete urobiť čokoľvek, čo urobiť potrebujete. V Kristovi máte všetko, čo potrebujete!


Vzdať sa je možnosťou len pre tých, ktorí plánujú v živote zlyhať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon