Vyber si Boží štandard, nie svetský

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. – ŽALM 1:1

Žiť v spoločnosti s morálnym úpadkom zahŕňa rozhodnutia, ktoré spravíme v súvislosti s našimi rozhovormi, spôsobom, akým sa obliekame, čo čítame a aké TV programy a filmy pozeráme. Tiež to súvisí s úrovňou bezúhonnosti (integrity pozn. prekladateľa) v našom osobnom živote, ako komunikujeme s ostatnými ľuďmi a ako sa správame vo svojom podnikaní či profesii.
Ako kresťania sa potrebujeme navzájom povzbudzovať, aby sme žili podľa Božích štandardov a nenechali sa stiahnuť svetom. Známy citát ponúka niekoľko dobrých rád: „Dávaj pozor na svoje myšlienky, lebo sa stanú slovami. Dávaj pozor na svoje slová, lebo sa stanú skutkami. Dávaj pozor na svoje skutky, lebo sa stanú zvykmi. Dávaj pozor na svoje zvyky, lebo sa stanú charakterom. Dávaj pozor na svoj charakter, lebo sa stane tvojím osudom.“
Jedným z veľkých Božích darov ľudstvu je slobodná vôľa robiť rozhodnutia. Ak si chceme užívať požehnania, ktoré pre nás Boh má, potrebujeme robiť životné rozhodnutia, ktoré budú v súlade s Jeho Slovom a v súlade s Jeho hodnotami a nie rozhodnutia odrážajúce, neustále sa meniace, svetské hodnoty.
Pripomínam ti, aby si sa rozhodol slúžiť Bohu úplne a dal Ho na prvé miesto vo všetkom, čo robíš.

Modlitba

Bože, nechcem žiť podľa svetských štandardov. Dal som Ťa na prvé miesto vo svojom živote, pretože viem, že Tvoje spôsoby sú najlepšie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon