Vyznaj a modli sa

Vyznaj a modli sa

„Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.“ (JAKUB 5:16)

Hriech nás oddeľuje od Boha. Spôsobuje to, že sa cítime ďaleko od Neho. Môže to spôsobiť, že sa pred Ním budeme chcieť skryť, alebo s Ním nebudeme chcieť hovoriť. Môže nám to zabrániť počuť Jeho hlas. Keď vieme, že sme zhrešili, musíme požiadať Boha o odpustenie, a potom to odpustenie prijať, pretože Boh zasľubuje, že nám odpustí, keď činíme pokánie. Skryté veci môžu mať nad nami moc, a tak sú chvíle, keď je podľa verša pre dnešný deň, veľmi užitočné vyznať svoje hriechy iným ľuďom.

Vyznať niekomu svoje chyby a požiadať o modlitbu si vyžaduje v prvom rade to, aby sme našli niekoho, komu budeme naozaj dôverovať, a po druhé, že sme ochotní odložiť svoju hrdosť a pokorne sa podeliť o svoje boje. Ak sa vám to zdá náročné, požiadajte Boha, aby vám pomohol rásť v pokore. Ak si nájdete priateľa, ktorému môžete dôverovať a poviete mu: „Bojujem v tejto oblasti a chcem mať slobodu v tejto oblasti. Potrebujem, aby si sa za mňa modlil,“ výsledky budú úžasné.

Pamätám si, ako som raz naozaj bojovala s tým, že som žiarlila na svoju priateľku. Modlila som sa, ale stále ma trápila žiarlivosť, takže som to vyznala Daveovi a poprosila ho, aby sa za mňa pomodlil. To, že som to povedala, zlomilo moc žiarlivosti nado mnou a bola som z toho oslobodená. Najprv vždy choďte k Bohu, ak ale potrebujete pomoc priateľa alebo duchovnej autority, nedovoľte, aby vám pýcha stála v ceste.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nedovoľ pýche, aby ti zabránila priznať tvoj hriech, ak ho potrebuješ vyznať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon