Zákonníctvo skončilo

Zákonníctvo skončilo

„A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha.“ (JÁN 19:30)

Keď Ježiš prehovoril z kríža a povedal: „Dokonané je!“, myslel tým, že systém zákonníctva je ukončený. Do Božej prítomnosti už môžu vstúpiť nielen náboženskí veľkňazi, ale že všetci ľudia si môžu užívať Jeho prítomnosť, rozprávať s Ním a počuť Jeho has.

Predtým, než Ježiš za nás zomrel, jediným spôsobom, ako získať Božie zasľúbenia bolo žiť dokonalý život bez hriechu (byť veľmi zákonnický ), alebo priniesť krvavú obeť za hriech, obeť zabitých zvierat. Keď Ježiš zomrel a vlastnou krvou zaplatil za hriechy ľudstva, otvoril každému človeku dvere, aby si užíval Božiu prítomnosť. Keď Ježiš povedal: „Dokonané je!“, pozval nás žiť život slobody a nie strachu. Život, v ktorom by sme boli vedení Duchom Svätým a nie pravidlami, či nariadeniami. Obyčajní ľudia, ktorí nerobia vždy všetko správne, teraz môžu slobodne vstúpiť do Božej prítomnosti.

Sloboda od zákonníctva nie je výzvou k nezákonnosti alebo k lenivosti. Je to zodpovednosť každého jedného z nás, aby sme sa učili z Božieho Slova a aby sme, každý sám pre seba, počuli Boží hlas. Toto je to, čo Boh od začiatku vždy chcel.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ťa miluje a chce, aby si si užíval svoj život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon