Zdieľanie Jeho utrpenia

Zdieľanie Jeho utrpenia

Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času (terajšieho života) nie sú hodny, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. – RIMANOM 8:18

Nám, kresťanom, sa páči myšlienka zdieľania Kristovej slávy, ale čo tak zdieľanie Jeho utrpenia? Ježišova obeť nám dáva dar večného a hojného života tu na tejto zemi. Ale Biblia učí, že musíme pretrpieť počas skúšok, ak chceme zdieľať Jeho slávu. Stojí to zato? Podľa Rimanom 8:18 určite!

Máme sklon veriť, že trpíme kvôli našim okolnostiam a keby sa zmenili, tak by sme dokázali konať správne. Boh však chce, aby sme sa stali takí dospelí a stabilní, že budeme správne konať aj v prípade zlých okolnosti. Existujú rôzne úrovne viery a väčšinou využívame svoju vieru na to, aby sme sa zbavili každého utrpenia. Niekedy je však Božím plánom, aby sme sa cvičili vo vyššej úrovni viery, ktorá nás prevedie životnými výzvami.

Príliš často sme udivení vyslobodzujúcou Božou mocou a prehliadame Jeho udržateľnú, posilňujúcu a uschopňujúcu moc. Ježiš zasľúbil v Jánovi 16:33, že nám dá Svoj pokoj počas životných skúšok a potrebnú moc na ich zvládnutie. Povzbudzujem ťa dnes, ak prechádzaš obdobím utrpenia, buď odvážny, pretože v Kristovi cez to prejdeš a budeš sa podieľať na Jeho sláve, ktorá bude zjavná!


Modlitba

Pane, v Rimanom 8:18 sa hovorí, že moje terajšie utrpenie sa nedá porovnať so slávou, ktorá sa zjaví chodením s Tebou. Chcem mať ten istý postoj. Ďakujem Ti za Tvoj pokoj a moc prejsť akékoľvek utrpenie, ktoré mi príde do cesty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon