Žiadna bolesť, žiadny prospech

Žiadna bolesť, žiadny prospech

… Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, … vyhlásiť milostivý rok Hospodinov… dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti… IZAIÁŠ 61:1-3

Keď sa posúvame bližšie k emocionálnemu uzdraveniu, dokonca, aj keď nás vedie Duch Svätý, bolesť z procesu hojenia emocionálnych rán môže byť traumatickejšia, ako prežívanie fyzickej bolesti. Pretože som na začiatku svojho života zažila veľa emocionálnej bolesti, bola som z bolesti unavená. Pokúšala som sa nájsť uzdravenie nasledovaním vedenia Ducha Svätého, no nedokázala som pochopiť, prečo musí byť tento proces taký bolestivý.

Pán mi odhalil, že som sa skrývala za mnohými „dverami bolesti“! Bola som hlboko v otroctve, skrývala som sa za falošnými osobnosťami, pretvárkami a fasádami. Začala som chápať, že keď sú ľudia vedení z otroctva do slobody, musia prejsť cez podobné „dvere bolesti“, aby sa dostali na druhú stranu týchto dverí.

Prechádzajú cez emocionálne reakcie na svoju počiatočnú bolesť, keď ich Pán vedie čeliť problémov, ľuďom a pravdám, ktoré sú ťažké. Dobrou správou je, že im nemusíme čeliť sami. On je nám vždy nablízku a prevedie nás na miesto uzdravenia, ak Mu to dovolíme.


Vďaka Bohu, že uzdravuje ľudí so zlomeným srdcom, otvára dvere väzenia a oslobodzuje zajatcov! Nemusíte žiť v bolesti zo svojej minulosti!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon