Žiť život požehnania

Žiť život požehnania

A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery. —GALAŤANOM 6:10

Verím, že jednou z najväčších príležitostí, akú máme ako kresťania je, že môžeme priniesť zásadnú zmenu do životov druhých ľudí. Počas môjho života v službe mi Boh dal príležitosť zdieľať vyučovanie z Jeho Slova mnohým ľuďom, ktorí potrebujú poradenstvo.

Neverím, že je to jedinečná príležitosť od Boha len pre mňa. Každý, vrátane teba, môže niekoho ovplyvniť. Keď si nájdeš čas pre iných a investuješ do ich života, ovplyvňuješ svet… svoj aj ich.

Galaťanom 6:10 nám hovorí, že máme dbať na to, aby sme boli požehnaním pre každého, koho nám Boh pošle do cesty. Sme povolaní byť požehnaním a budovať ostatných vo viere, nebáť sa oslovovať iných a hovoriť im pravdu v láske.

Verím, že Boh chce, aby sme boli viac ako len diváci v živote. Chce, aby sme boli ľudia, ktorí skutočne milujú ostatných a starostliví natoľko, že by sme investovali do ich životov. Potrebujeme budovať iných v Ježišovom mene, aby rástli a zasiahli omnoho viac ľudí.

Či už o tom vieš alebo nie, niekto sa na teba pozerá a vzhliada k tebe. Ľudia sú ovplyvňovaní spôsobom akým žiješ a potrebujú vidieť Božiu lásku v tvojich každodenných skutkoch.

Niekedy spravíme chybu a keď sa to stane, môžeme poďakovať Bohu za Jeho odpustenie. Musíme si tiež uvedomiť, že mnohokrát sme pre istých ľudí jediným dôkazom toho, že Boh existuje.


Modlitba

Bože, každý deň mi dávaš príležitosť, aby som oslovil, požehnal a ovplyvnil niekoho iného Tvojou láskou. Chcem žiť život, ktorý by bol požehnaním pre ostatných a ukázať im, čo to znamená žiť život zameraný na Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon