Životná nevyhnutnosť

Životná nevyhnutnosť

„Jedno som prosil od Hospodina, to [naliehavo] žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom [v Jeho prítomnosti] po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť [sladkú príťažlivosť a rozkošnú pôvabnosť] Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.“ (ŽALM 27:4)

Ak túžime počuť Boží hlas, prioritou v našom živote musí byť to, že Ho budeme hľadať. Dávid zhrnul životnú požiadavku do verša pre dnešok. Požadoval Božiu prítomnosť ako nevyhnutnosť pre svoj život.

Dávid mal mnoho príležitosti na úspech a získanie dôvery. Posilnený Božou prítomnosťou zabil impozantného obra len s prakom a piatimi malými kameňmi. Boh si vybral tohto jednoduchého chlapca – pastiera, aby sa stal kráľom Izraela, hoci bol najmladším z bratov v rodine. Jeho prípadná sláva a bohatstvo mu ponúkali všetko, o čom by si väčšina ľudí myslela, že im prinesie uspokojenie.

Dávidova snaha mať „viac“ Boha, aj keď sme už zažili Božiu prítomnosť mnohými spôsobmi, by mám mala ukázať, že musíme Boha hľadať ďalej, bez ohľadu na to, koľkými víťazstvami sme prešli. Napokon, aj Dávid potreboval poznať Boha oveľa dôvernejšie.

Veľa ľudí chce, aby ich Boh viedol, ale nechcú dať zo svojho života preč veci, ktoré im bránia počuť Jeho hlas. Dávid sa zo všetkých vecí, ktoré v živote chcel, zameral len na jednu – hľadať a spoznávať Boha po všetky dni svojho života. Verím, že jedinou vecou, ktorá naozaj uspokojí túžbu v nás, je poznať dnes Boha dôvernejšie, ako sme Ho poznali včera.


Božie slovo pre teba na dnes

Snaž sa o „viac Boha“ vo svojom živote – dnes a každý jeden ďalší deň.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon