Zomierať sám sebe každý deň

Každý deň zomieram [čelím smrti a denne sebe zomieram], [ubezpečujem vás] na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi! – 1.KORINŤANOM 15:31

Sebectvo nie je naučené správanie – rodíme sa s ním. Ak prijmeme Ježiša za svojho Spasiteľa, začne žiť v našom duchu a počas toho, ako sa učíme „zomierať sami sebe“ a nechávame sa viesť Duchom Svätým, vtedy dokážeme prekonať sebectvo. Možno nikdy úplne nevymizne, ale ten Väčší, ktorý žije v nás, nám pomáha denne nad ním zvíťaziť (pozri Galaťanom 5:16).

Nezdolala som sebectvo úplne a pochybujem, že by sa to niekomu podarilo. Dokonca aj apoštol Pavol, jeden z najväčších kresťanov, ktorý kedy žil, mal problém zvíťaziť nad sebectvom. Žiť nesebecky bolo pre neho cestou rovnako, ako pre všetkých ostatných. Povedal, že musel denne „umierať sám sebe“.

Sme povolaní k tomu istému životu, pretože nemôžeme žiť sebecké životy a očakávať, že sa niečo zmení. Musíme zomierať sami sebe každý deň. Zvyčajne to nie je jednoduché, ale Boh nám vždy dá Svoju milosť, aby sme urobili to, čo je správne, ak sa o Neho opierame. Pravdou je, že žiť nesebecký život je ten najlepší spôsob, ako mať každý deň viac spravodlivosti, pokoja a radosti!

Modlitba

Pane, nie som dokonalý, ale viem, že každý deň môžem zomierať sám sebe, lebo mi dávaš silu, aby som to urobil. Ukáž mi, ako prekonať sebectvo, aby si Ty mohol žiť Tvoj život skrze mňa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon