Zostaň v bezpečí Slova

Zostaň v bezpečí Slova

„Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1.TESALONIČANOM 5:21 KAT)

Pravidelné trávenie času s Bohom a spoznávanie Jeho Slova nám umožní, aby sme jasne počuli od Neho a mali sme možnosť vyhnúť sa klamstvu. Počúvanie Božieho hlasu bez toho, aby sme poznali Jeho Slovo, je chybou. Poznanie Božieho písaného slova nás chráni pred klamstvom.

Pokúšať sa počuť od Boha bez poznania Jeho Slova je nezodpovedné a dokonca aj nebezpečné. Ľudia, ktorí chcú byť vedení Duchom Svätým, ale sú príliš leniví na to, aby trávili čas v Slove a v modlitbách, sa otvorili klamstvu, pretože zlí duchovia túžia šepkať do uší, ktoré počúvajú. Diabol sa pokúsil povedať niečo Ježišovi, ale On vždy odpovedal: „Napísané je…,“ a potom citoval Písmo, aby vyvrátil klamstvá nepriateľa (pozri Lukáš 4).

Niektorí ľudia hľadajú Boha iba vtedy, keď majú ťažkosti a potrebujú pomoc. Ak však nie sú zvyknutí počúvať od Boha, bude pre nich ťažké rozpoznať Jeho hlas, keď Ho naozaj potrebujú.

Potrebujeme porovnať každý nápad, podnet alebo myšlienku, ktorá k nám prichádza s Božím Slovom. Ak Slovo nepoznáme, nebudeme mať nič, s čím by sme mohli porovnať teórie a argumenty, ktoré sa vynárajú v našich mysliach. Nepriateľ nám tak môže prezentovať aj bláznivé nápady, ktoré nám budú dávať zmysel. Skutočnosť, že myšlienky sú logické, ešte neznamená, že sú od Boha. Možno sa nám aj bude páčiť to, čo počujeme, ale skutočnosť, že nás niečo oslovuje neznamená, že je to od Boha. Možno začujeme niečo, čo je príjemné našim emóciám, ale ak nám to nedokáže priniesť pokoj, nie je to od Boha. Božia rada pre nás je, aby sme vždy nasledovali pokoj a dovolili mu rozhodovať v našich životoch (pozri Kološanom 3:15).

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Porovnaj všetko čo počuješ s Božím Slovom, pretože je to jediná štandardná pravda, ktorá existuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon