Zostávaj v Slove

Ak zostanete vo mne [zostať celoživotne zjednotený so Mnou], a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. – JÁN 15:7

Väčšina kresťanov vie o dôležitosti čítania Biblie, ale mnohí nechápu význam – zostávať v Slove a umožniť Slovu zostať v nich.

Keď sa usilujeme študovať Slovo a uchovať ho vo svojich srdciach, máme okamžitý prístup k Písmu, kedykoľvek to potrebujeme. Ježiš zasľúbil, že v modlitbe môžeme požiadať o čokoľvek potrebné a prijať to.

Zostávať v Slove a dovoliť Slovu zostať v nás z nás urobí pravých Ježišových učeníkov (pozri Ján 8:31). Dáva nám to väčšiu moc v našom modlitebnom živote a moc v modlitbe nám zase dáva moc nad nepriateľom.

Zostávaš v Božom Slove… a dovolíš mu zostať v tebe? Ak je odpoveď nie, povzbudzujem ťa to urobiť. Urob čítanie a štúdium Slova svojou prioritou. Uč sa naspamäť verše a ulož ich do svojho srdca. Potom, keď budeš čeliť životným bojom, budeš plne vyzbrojený a pripravený vyhrať vojnu.

Modlitba

Pane, chcem byť ozajstným učeníkom a chcem kráčať v moci, ktorá prichádza z prebývania v Tvojom Slove. Veď ma pri štúdiu Tvojho Slova a ulož Svoju pravdu do môjho srdca.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon