Ân Huệ Đặc Biệt

Ân Huệ Đặc Biệt

. . . Huống chi Cha các ngươi ở trên trời [là toàn hảo] lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao! MA-THI-Ơ 7:11

Mỗi người đều muốn được ơn hoặc nổi trội. Đó có phải là sự kiêu ngạo không? Không, nếu như nó đến từ Chúa chứ không phải từ những tham vọng cá nhân hoặc nỗ lực ích kỷ để thu hút sự chú ý.

Thành thật mà nói, tôi thấy thật thú vị khi xem Chúa giới thiệu một người. Khi xem Ngài chọn một ai đó để được chú ý một cách đặc biệt hoặc được đối xử ưu ái. Nhìn xem Chúa hành động quyền năng trên đời sống một người sẽ gợi lên sự ngợi khen và tạ ơn chân thành.

Được ơn trước mặt Chúa luôn là điều thú vị. Có vẻ như nó không xảy ra thường xuyên như chúng ta mong muốn. Một phần vấn đề là ở chúng ta. Có rất nhiều điều Chúa muốn làm cho chúng ta, nhưng Ngài không thể làm vì chúng ta không cầu xin. Một trong những lý do chúng ta không cầu xin là vì chúng ta cảm thấy không xứng đáng. Không ai trong chúng ta tự mình xứng đáng, nhưng Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin Ngài!


Đã đến lúc chúng ta tin rằng Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Ngài thích ban cho chúng ta ân huệ của Ngài

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon