Đừng Đánh Mất Bản Thân

Đừng Đánh Mất Bản Thân

Ai gìn giữ sự sống [thấp kém hơn của] mình, thì sẽ mất [sự sống cao hơn]; còn ai vì cớ ta mất sự sống [thấp kém hơn của] mình, thì sẽ tìm lại được [sự sống cao hơn]. MA-THI-Ơ 10:39

Cuộc sống đôi khi giống như một mê cung, rất dễ bị lạc. Mọi người, dường như đều mong đợi một điều gì đó ở chúng ta. Có áp lực đến với chúng ta từ mọi phía để giữ cho người khác vui và đáp ứng nhu cầu của họ.

Khi chúng ta cố trở thành người mà người khác muốn chúng ta trở thành, và trong quá trình đó, chúng ta có thể đánh mất chính mình. Chúng ta có thể không khám phá ra ý định của Chúa dành cho mình là gì bởi vì chúng ta đang cố hết sức làm hài lòng mọi người nhưng chính mình thì lại không hài lòng.

Trong nhiều năm, tôi đã cố trở thành rất nhiều thứ mà tôi không phải, và tôi hoàn toàn bối rối. Tôi phải xuống khỏi vòng đu quay đó và tự hỏi rằng: “Tôi đang sống vì ai? Tại sao tôi làm những điều này? Tôi đã trở thành một người làm hài lòng mọi người sao? Tôi có thực sự ở trong ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình không?”

Bạn có đánh mất chính mình không? Bạn có thất vọng vì cố đáp ứng mọi yêu cầu của người khác trong khi bản thân cảm thấy không được thỏa mãn không? Nếu có, bạn có thể chọn giữ vững lập trường và quyết tâm nhận biết nhân diện, phương hướng và sự kêu gọi của mình—ý muốn của Chúa trên cuộc đời mình. Bạn sẽ tìm thấy chính mình bằng cách đến gần Chúa, tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc đời bạn và thực hiện nó.


Nếu bạn hết lòng làm theo ý muốn của Chúa, bạn sẽ tìm thấy con người thật của mình.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon