Hãy Mạnh Dạn

Hãy Mạnh Dạn

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước (ngai ân huệ vô biên của Chúa dành cho tội nhân chúng ta), hầu cho được thương xót [cho những thất bại của chúng ta] và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng [sự giúp đỡ phù hợp và đúng lúc, đến ngay khi chúng ta cần]. HÊ-BƠ-RƠ 4:16

Khi bạn và tôi cầu nguyện, chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời với tư cách là tín đồ, chứ không phải những kẻ ăn xin. Hãy nhớ rằng, theo Hê-bơ-rơ 4:16, chúng ta có thể mạnh dạn đến gần ngai ân điển: không ăn xin, nhưng mạnh dạn; không hiếu chiến, nhưng táo bạo.

Phải đảm bảo giữ sự cân bằng. Giữ sự tôn trọng, nhưng hãy mạnh dạn. Đến gần Chúa với sự tự tin. Hãy tin rằng Chúa hài lòng với những lời cầu nguyện của bạn và sẵn sàng đáp ứng bất kỳ sự cầu xin nào phù hợp với ý muốn Ngài.

Là tín đồ, chúng ta nên biết Lời Chúa, đó là ý muốn của Chúa. Càng học Lời Chúa, chúng ta càng tự tin hơn khi cầu xin.

Khi bạn và tôi mạnh dạn đến trước ngai ân điển của Chúa, cầu xin với đức tin theo Lời Chúa và trong danh của Con Ngài là Chúa Giê-su Christ, thì chúng ta có thể biết rằng mình nhận được điều mình cầu xin. Không phải vì bản thân chúng ta hoàn hảo hay xứng đáng, hay Chúa mắc nợ chúng ta bất kỳ điều gì, nhưng vì Ngài yêu và muốn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần trong cuộc sống.


Chúa Giê-su đã mua một cơ nghiệp vinh hiển cho chúng ta bằng sự đổ huyết của Ngài. Là những người đồng kế tự với Ngài, chúng ta có thể mạnh dạn cầu nguyện.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon