Một Điều Rất Quan Trọng

Một Điều Rất Quan Trọng

Hoặc cho là cây tốt (khỏe) thì trái cũng tốt (ngon), hoặc cho là cây xấu (bệnh) thì trái cũng xấu (bệnh); vì xem trái thì biết cây. MA-THI-Ơ 12:33

Đối với tín đồ, suy nghĩ đúng là điều quan trọng đến nỗi người ta không thể sống thiếu nó—giống như nhịp tim hay huyết áp là rất quan trọng. Có những thứ nếu không có thì sẽ không có sự sống. Nguồn sự sống của chúng ta, nguồn suy nghĩ đúng đắn của chúng ta chính là mối thông công thường xuyên, cá nhân với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và trong Lời Chúa.

Kinh thánh nói rằng xem trái thì biết cây. Điều này cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta. Suy nghĩ đơm hoa kết trái. Hãy suy nghĩ những điều tốt, và bông trái cuộc đời bạn sẽ tốt. Nếu có những ý nghĩ xấu, thì bông trái cuộc đời bạn sẽ xấu.

Trên thực tế, bạn có thể nhìn vào thái độ của một người và biết kiểu suy nghĩ nào phổ biến trong cuộc sống người ấy. Một người ngọt ngào, tốt bụng thì không có những ý nghĩ xấu xa, thù hận. Tương tự vậy, một người xấu thực sự không có những suy nghĩ tốt lành, yêu thương.

Hôm nay, tôi khích lệ bạn hãy suy nghĩ lành mạnh, tích cực, tin kính và để chúng định hướng cuộc đời bạn, bởi vì con người suy nghĩ trong lòng thế nào thì người ấy ra thể ấy (Châm Ngôn 23:7).


Bạn càng dành nhiều thời gian với Lời Chúa, thì bạn càng dễ loại bỏ những suy nghĩ sai và lựa chọn những suy nghĩ đúng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon