Từ Đức Tin Đến Đức Tin

Từ Đức Tin Đến Đức Tin

Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. RÔ-MA 1:17

Mục tiêu của tôi luôn luôn là sống từ đức tin đến đức tin. Cách đây vài năm, Chúa đã mặc khải cho tôi: “Joyce, con thường đi từ đức tin đến đức tin rồi lại nghi ngờ, vô tín, rồi quay lại đức tin, nghi ngờ rồi vô tín.”

Đôi khi chúng ta có quá nhiều thứ hỗn tạp trong cuộc sống. Chúng ta có lúc tự tin, có lúc sợ hãi; có lúc tích cực rồi lại tiêu cực, có đức tin rồi lại nghi ngờ. Sự hỗn tạp đó thậm chí còn thể hiện rõ ràng trong lời nói của chúng ta, như chúng ta thấy trong Gia-cơ 3:10: “Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy.”

Tôi chắc chắn rằng gần như không thể luôn luôn có đức tin và không bao giờ nghi ngờ, nhưng mặc dù điều này là không thể với con người, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Hãy tin cậy Chúa giúp đỡ chúng ta đi từ đức tin đến đức tin, và luôn tự tin nơi Ngài.


Hãy để mọi việc bạn làm đều được thực hiện bởi đức tin, tin rằng Chúa ở cùng bạn và Ngài sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon