Chúa Giê-su Là Vầng Đá Của Bạn

Chúa Giê-su Là Vầng Đá Của Bạn

Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là [câu trả lời] phải trong Ngài [Đấng Christ], ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” (đúng như vậy) làm sáng danh Đức Chúa Trời [trong Thân vị của Ngài và bởi quyền năng Ngài]. 2 CÔ-RINH-TÔ 1:20

Ở một số chỗ trong Kinh thánh, chẳng hạn như trong 1 Cô-rinh-tô 10:4, Chúa Giê-su được gọi là Vầng đá. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói trong Cô-lô-se 2:7 rằng chúng ta phải bén rễ và lập nền trong Chúa Giê-su.

Nếu rể của chúng ta bén ra từ Chúa Giê-su Christ, thì chúng ta đang ở trong tình trạng tốt. Nhưng nếu chúng ta quấn quanh những thứ khác hoặc bất kỳ ai khác, thì chúng ta đang gặp rắc rối.

Không có người hay vật nào vững chắc và đáng tin cậy như Chúa Giê-su. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là hướng mọi người đến với Chúa Giê-su. Con người luôn chịu thất bại. Nhưng Chúa Giê-su Christ thì không. Hãy đặt hy vọng của bạn một cách hoàn toàn và không thay đổi nơi Ngài. Không ở nơi con người, không ở hoàn cảnh, không ở bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai khác.

Nếu bạn không đặt hy vọng và đức tin nơi Vầng Đá cứu rỗi, thì bạn sẽ thất vọng, rồi nản lòng và suy sụp. Chúng ta nên tin chắc vào tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đến nỗi cho dù có bất kỳ điều gì chống lại chúng ta, thì sâu thẳm bên trong chúng ta vẫn biết rằng Ngài ở cùng chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta thất vọng.


Chúng ta thất bại trong khả năng của chính mình nếu không có Đấng Christ. Không có Chúa, chúng ta bất lực; còn với Ngài không gì là không thể.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon